2021-07-28

Uznanie aktywności publicystycznej TV Belsat prowadzonej na portalach internetowych za ekstremistyczną, jest kolejnym elementem trwającej od wielu miesięcy nagonki władz w Mińsku na niezależne media i środowiska myślące inaczej niż rządzący. Z niepokojem przyjęliśmy decyzję białoruskiego sądu w tej sprawie. Zwróciliśmy się do strony białoruskiej o wyjaśnienia.

Restrykcje wobec niezależnych mediów i wolności słowa wkomponowują się we wciąż poszerzane na Białorusi mechanizmy represji i zastraszania społeczeństwa, co jest nieakceptowalne przez społeczność międzynarodową.

TV Belsat ma ugruntowaną pozycję i solidnie wypracowaną renomę nośnika niezależnej i rzetelnej informacji dla białoruskiego społeczeństwa. Wszelkie próby ograniczenia jej działalności spotykają się z naszym jednoznacznym sprzeciwem.

Wzywamy Mińsk do respektowania wolności słowa, niezależnych mediów i poszanowania statusu dziennikarzy.

 

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych