2021-07-29

Wizyta Sekretarza Stanu rozpoczęła się 28 lipca 2010 roku spotkaniem z wiceministrem spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny, Josipem Brkićiem. Ministrowie omówili relacje dwustronne, polityczne i gospodarcze, jak i współpracę regionalną, politykę rozszerzenia UE oraz relacje BiH z NATO. Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk zapewnił o aktywnym poparciu Polski dla integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich, w tym Bośni i Hercegowiny oraz gotowości do dalszego dzielenia się naszymi doświadczeniami z okresu transformacji, przedakcesyjnego oraz 17 lat członkostwa w Unii. Wskazał także na strategiczne znaczenie relacji z państwami Bałkanów Zachodnich, którego wyrazem było m.in. polskie przewodnictwo w Procesie Berlińskim.  

Drugiego dnia wizyty Sekretarz Stanu spotkał się w Banja Luce z przedstawicielami organizacji polonijnych. Minister wręczył przedstawicielowi miejscowej Polonii Kartę Polaka oraz nagrody laureatom konkursu na najlepszy esej na temat „Polacy w Bośni w czasach Austro-Węgier”, zorganizowanego przez Ambasadę RP w Sarajewie.  

Podczas pobytu w Banja Luce Sekretarz Stanu spotkał się także z Prezydent Republiki Serbskiej Željką Cvijanović. Rozmowa dotyczyła perspektywy europejskiej BiH, a także współpracy gospodarczej i regionalnej.  

Ostatniego dnia wizyty wiceminister odwiedził Polski Kontyngent Wojskowy w bazie Butmir w Sarajewie. Podczas wizyty zapoznał się z warunkami funkcjonowanie kontyngentu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Biuro Rzecznika Prasowego

foto: Ambasada RP w Sarajewie, MSZ BiH