x
3.229.142.91

Łączna wartość wierzytelności

Długi firm:11,252,683 PLN
Długi osób:41,700,420 PLN


Ceny hurtowe

 • Miejsce na reklamę
 • Koncesje dla paliw ciekłych

  Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych – publikacja zgodnie z art. 43b ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 4855
 • Promesy koncesji

  Wykaz podmiotów posiadających promesę koncesji – publikacja zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 546
 • Cofnięte koncesje

  Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym w okresie ostatnich 3 lat, cofnięta została koncesja wraz z podaniem podstawy i daty wydania takiej decyzji – publikacja zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 777
 • Wygaszone koncesje

  Wykaz podmiotów, którym wygasła koncesja, wraz z podaniem podstawy i daty wygaśnięcia koncesji – publikacja zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 3178
 • Wnioski o udzielenie koncesji pozostawione bez rozpoznania

  Wykaz podmiotów, które złożyły wnioski w sprawie udzielenia koncesji, które następnie zostały pozostawione bez rozpoznania wraz z podaniem podstawy i daty wydania rozstrzygnięcia – publikacja zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 213
 • Stacje paliw

  Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie stacji paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących – publikacja zgodnie z art. 43e ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 3908
 • Stacje kontenerowe

  Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie stacji kontenerowych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących – publikacja zgodnie z art. 43e ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 46
 • Środki transportu

  Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie środków transportu paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących – publikacja zgodnie z art. 43e ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 2403
 • Instalacje wytwarzania

  Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie instalacji wytwarzania paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących – publikacja zgodnie z art. 43e ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 64
 • Instalacje magazynowania

  Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie instalacji magazynowania paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących – publikacja zgodnie z art. 43e ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 462
 • Instalacje przeładunku

  Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie instalacji przeładunku paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących – publikacja zgodnie z art. 43e ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 207
 • Rejestr podmiotów przywożących

  Rejestr podmiotów przywożących paliwa ciekłe z zagranicy – publikacja zgodnie z art. 32a ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 528
 • Operatorzy systemów elektroenergetycznych

  Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – publikacja zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 187
 • Operatorzy systemów gazowych

  Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem, dystrybucją, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, przesyłaniem dwutlenku węgla – publikacja zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo energetyczne Liczba rekordów: 57
 •