Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38

Szukaj
Dodaj

- lokal stanowiący odrębną nieruchomość -

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Tomasz Wiśniewski

Kancelaria Komornicza Nr XI, Staszica 11, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 501787263 / fax. 324420065

Sygnatura: KM 5207/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Mikołaja Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 120, odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Michalski Daniel położonego przy Morcinka 1A/13, 44-273 M. Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00147401/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość opisana jest jako lokal mieszkalny, położony na 3 piętrze budynku (4 kondygnacja), składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, pomieszczenia przynależnego ? piwnicy o powierzchni 8,40 m2. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 53,35 m2. Wejście do lokalu niezależne z korytarza klatki schodowej.

Suma oszacowania wynosi 86 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O/Rybnik 21 1050 1344 1000 0023 0505 8154.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w kancelarii komornika adres jak wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Wiśniewski

Chat with Alisa Noory

Online
Jessie 25 may 2018 7.51 PM

Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

Alica 25 may 2018 7.51 PM

Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

Jessie 25 may 2018 7.51 PM

Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

Zamknij

Twój koszyk

SUBTOTAL: $253.55