Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38

Szukaj
Dodaj

II licytacja KOŁOBRZEG ul. Portowa 18

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Michał Burzyński

Kancelaria Komornicza, ul. Graniczna 6, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 883 575 883 / fax.

Sygnatura: GKm 83/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: "MEDIKUR CENTRUM MEDYCZNE" Spółka z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu, położonego przy ul. Portowa 18, 78-100 Kołobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00032613/8.
Opis nieruchomości:
lokal niemieszkalny zgodnie z zapisem w księdze wieczystej składa się z 4 pomieszczeń wchodzących w skład centrum medycznego o powierzchni użytkowej według księgi wieczystej 219,90 m2; lokal niemieszkalny znajduje się na 1 kondygnacji; wg wskazania właściciela lokal niemieszkalny znajduje się na parterze i 1 piętrzę w części wysokiej budynku i składa się z pomieszczenia na parterze 0.45U oraz na pierwszym piętrze w części wysokiej z pomieszczenia nr 0.45U, A 1.11 (wg ewidencji hotelowej pokój 101), A 1.2 (wg ewidencji hotelowej pokój 102), A 1.12 (wg ewidencji hotelowej pokój 103); łączna powierzchnia pomieszczeń wchodzących w skład centrum medycznego wynosi 230,94 m2; część na parterze znajduje się recepcja oraz gabinet kosmetyczny wraz z antresolą i pomieszczeniem na drugim poziomie (pierwsze piętro); na 1 piętrze znajdują się aktualnie 3 apartamenty; lokal znajduje się w budynku dwunastokondygnacyjnym, podpiwniczonym, konstrukcji żelbetowej, dach płaski, kryty papą asfaltową, obiekt w zabudowie pojedynczej; udział w częściach wspólnych wynosi 16513/1000000 części;

Suma oszacowania wynosi 1 955 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 303 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. oddział w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 6 o nr 85 1240 6508 1111 0010 5765 3113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 78-100.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Michał Burzyński
Chat with Alisa Noory

Online
Jessie 25 may 2018 7.51 PM

Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

Alica 25 may 2018 7.51 PM

Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

Jessie 25 may 2018 7.51 PM

Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

Zamknij

Twój koszyk

SUBTOTAL: $253.55