2021-06-22

Rada ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej składa się z 21 członków – 11 wybranych przez Zjazd Muzeów Rejestrowanych (Państwowy Rejestr Muzeów) oraz 10 wskazanych przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Powołania na członków Rady powołanej na lata 2021-2024 z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego odebrali:

dr Wojciech Borkowski – Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie; Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach; dr Piotr Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu; Anna Fic-Lazor – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce; Jarosław Gałęza – Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu; dr Arkadiusz Jełowicki - Kierownik Działu Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; Bogdan Kaczmar – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie; dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie; Aldona Modrzewska – Kierownik Działu Zbiorów Muzeum Żydów Polskich – POLIN; dr Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa; Piotr Rzeszotarski – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. dr Robert Domżał – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku; prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej; dr hab. Łukasz Gaweł – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie; Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; prof. dr hab. Andrzej Szczerski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie; dr hab. Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; Janusz Barszcz – Dyrektor Muzeum Gross-Rosen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945); dr Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie; Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).  

Przewodniczącą Rady, wybraną w głosowaniu tajnym, została dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Anna Fic –Lazor, zaś Zastępcą Przewodniczącego – dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu dr Piotr M.A. Cywiński.

W posiedzeniu Rady wziął udział przedstawiciel NSZZ Solidarność, zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 8 października 2019 r. przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z przewodniczącym Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ Solidarność.