2021-07-30

Mieszkańcy zostaną powiadomieni o uruchomieniu syren z 24-godzinnym wyprzedzeniem, również za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).