2021-07-30
- Dla poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach ważna jest nie tylko realizacja dużych zadań infrastrukturalnych, ale także tych mniejszych, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. Wpływają też znacząco na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w tym także tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów -  powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.