Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38
 Katalog firm ? weryfikacja białych płatników, CRM wierzytelności
Szukaj
Dodaj
Warość zabezpieczeń0.00

Analiza sprawozdań

Wartość refundacji NFZ: 0.00 pln

zwolniony

Długi: 0

Zobacz notowania

2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa ul. Ludwika Waryńskiego 3A
 • NIP: 9512184278
 • KRS: 0000429963
 • Kapitał założycielski 1,155,890.80 PLN
  /
  Volume

  Oferta

 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
 • 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 • 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Więcej
  Dział I
 • Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
 • Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
 • nip9512184278
 • nip9512184278
 • nazwa2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
 • nazwa2C PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
 • Czy prowadzi dzialalność z innymi podmiotami
 • Czy prowadzi dzialalność z innymi podmiotami
 • Czy posiada status OPP
 • Czy posiada status OPP
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.FILTROWA 73 LOK. 9, REP. A NR 4606/2012
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.FILTROWA 73 LOK. 9, REP. A NR 4606/2012
 • Umowa12.09.2013R. - MARZENA DMOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5757/2013 - ZMIENIONO ART. 14, ART. 15 UTS. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
 • Umowa12.09.2013R. - MARZENA DMOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5757/2013 - ZMIENIONO ART. 14, ART. 15 UTS. 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
 • Umowa15.12.2014 R. - MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8467/2014 - ZMIENIONO ART. 7 UST. 1, DODANO ART. 9A, 23.03.2015 R. - MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1589/2015 - ZMIENIONO ART. 7 UST. 1.
 • Umowa15.12.2014 R. - MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 8467/2014 - ZMIENIONO ART. 7 UST. 1, DODANO ART. 9A, 23.03.2015 R. - MARZENA DMOCHOWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1589/2015 - ZMIENIONO ART. 7 UST. 1.
 • ulicaLONDYŃSKA
 • ulicaKAMIONKOWSKA
 • ulicaUL. PRZY BAŻANTARNI
 • ulicaUL. SMOLNA
 • ulicaUL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO
 • nrDomu25
 • nrDomu41
 • nrDomu11
 • nrDomu40
 • nrDomu3A
 • kodPocztowy03-921
 • kodPocztowy03-812
 • kodPocztowy02-793
 • kodPocztowy00-375
 • kodPocztowy00-645
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • Dział II
 • nazwa organuZARZĄD
 • nazwa organuZARZĄD
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
 • Dział III
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • Dział IV
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymorganWydajacy
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymorganWydajacy
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymsygnaturaSprawy
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymsygnaturaSprawy
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymdataNadaniaKlauzuliWykonalnosci
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymdataNadaniaKlauzuliWykonalnosci
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowyminformacjaOPrzedmiocieZabezpieczenia
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowyminformacjaOPrzedmiocieZabezpieczenia
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymnrWpisuWprow
 • zabezpieczenieMajatkuDluznikaWPostepowaniuUpadlosciowymnrWpisuWprow
 • Analiza spółki :

  Struktura spółki

 • Rada Nadzorcza Aneta Antoniewicz
 • Zarząd Łukasz Paweł Tylec
 • Rada Nadzorcza Magdalena Serwińska Tylec
 • Rada Nadzorcza Piotr Mazurkiewicz
 • Rada Nadzorcza Zbigniew Krzysztof Owsiewski
 • Powiązania

  Powiązania level 2

  Więcej

  Powiązania level 3

  Więcej

  Powiązania level 4

  Więcej

  Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 9 AM - 5 PM
  • Wtorek 9 AM - 5 PM
  • Środa 9 AM - 5 PM
  • Czwartek 9 AM - 5 PM
  • Piątek 9 AM - 5 PM
  • Sobota 9 AM - 3 PM
  • Niedziela Closed

  Rezerwacja

  Liczba osób:

  Lokalizacji

  Lista kont :

  Lista kont na białej liście

 • 29124061751111001055021138
 • 49124062471111000049762149
 • Więcej
  

  Chat with Alisa Noory

  Online
  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

  Alica 25 may 2018 7.51 PM

  Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

  Zamknij

  Twój koszyk

  SUBTOTAL: $253.55