Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38
 Katalog firm ? weryfikacja białych płatników, CRM wierzytelności
Szukaj
Dodaj
Warość zabezpieczeń0.00

Analiza sprawozdań

Wartość refundacji NFZ: 0.00 pln

podatnik VAT czynny

Długi: 0

Zobacz notowania

"4FUN MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa ul. Stawki 2A
 • NIP: 9512085470
 • KRS: 0000235128
 • Kapitał założycielski 4,238,962.00 PLN
  /
  Volume

  Oferta

 • 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • Więcej
  Dział I
 • Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
 • nip9512085470
 • nazwa"4FUN MEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA
 • nazwa"4FUN.TV" SPÓŁKA AKCYJNA
 • Czy prowadzi dzialalność z innymi podmiotami
 • Czy posiada status OPP
 • Umowa26.11.2008 R. REP. A NR 6738/2008 ANDRZEJ KOREWICKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, 00-379 WARSZAWA ZMIANA § 8 UST. 1
 • Umowa10.11.2015 R., REP. A NR 7186/2015, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE § 9 INDEKS 1. 25.01.2016 R., REP. A NR 486/2016, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 9 INDE
 • Umowa30.07.2020 R., REP.A NR 10008/2020, JAROSŁAW BERDZIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA MAKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8 STATUTU SPÓŁKI.
 • Umowa24.06.2019 R., REP. A NR 13579/2019, NOTARIUSZ JAROSŁAW BERDZIK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJ MAKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §9 INDEKS 1 STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA: UST. 5 W §20 STATUTU SPÓŁKI
 • Umowa12.07.2018R., REP.A NR 10807/2018, SYLWIA SZADY-TRACZYK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA MAKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UST.1 W §9 STATUTU SPÓŁKI.
 • Umowa18.08.2016, REP A NR 7465/2016, MACIEJ MAKOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: § 9 UST. 1
 • Umowa10.11.2015 R., REP. A NR 7186/2015, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE § 9 INDEKS 1. 25.01.2016 R., REP. A NR 486/2016, NOTARIUSZ MACIEJ MAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 9 INDE
 • Umowa01.04.2010, REPERTORIUM A NR 2088/2010, KANCELARIA NOTARIALNA, ANDRZEJ KOREWICKI, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, 00-379 WARSZAWA ZMIANA § 9 USTĘP 1 STATUTU SPÓŁKI
 • Umowa18.08.2009, REPERTORIUM A 5131/2009, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KOREWICKI, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, 00-379 WARSZAWA ZMIENIONE: § 12 UST. 1, § 14, § 17, § 18, § 24, § 25, § 28 UST. 2, § 33, § 36 UST. 2, § 44.
 • Umowa17.05.2005 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANNA MALINOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ 47 LOK. 1; REP. A NR 2163/2005.
 • Umowa26.11.2007 R. - ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4, REP. A NR 8175/2007 - ZMIANA §12 UST. 1; §20 UST. 1; §37
 • Umowa14.05.2007 - ANDRZEJ KOREWICKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 3469/2007 - ZMIENIONO § 9 UST. 1 LITERY A) -C)
 • Umowa04-01-2007 R., REP. A NR 83/2007 NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KN W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4., UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI.
 • Umowa24.10.2006 R., REP. A NR 7659/2006 NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KN W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4. ZMIANA § 7 STATUTU.
 • Umowa24.10.2006, REP. A NR 7659/2006, ANDRZEJ KOREWICKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4, 00-359 WARSZAWA; ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI.
 • Umowa09.05.2006 R., REPERTORIUM A NR 3293/2006, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KĘDZIERSKI, WOJCIECH SZCZEPKOWSKI, UL. ŁUCKA 18 LOK. 12, 00-845 WARSZAWA; ZMIENIONO: § 9 UST. 3; SKREŚLONO: § 9 UST. 2, § 9 UST. 4
 • Umowa02.06.2005 R. - NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŁUCKA 18 LOK. 12, REP. A NR 2023/2005. ZMIANA §7 STATUTU
 • ulicaDOMANIEWSKA
 • ulicaBOBROWIECKA
 • ulicaUL. STAWKI
 • ulicaUL. FABRYCZNA
 • nrDomu47
 • nrDomu1 A
 • nrDomu2A
 • nrDomu5A
 • kodPocztowy02-672
 • kodPocztowy00-728
 • kodPocztowy00-193
 • kodPocztowy00-446
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • Dział II
 • nazwa organuZARZĄD
 • sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
 • sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU L
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU L
 • Dział III
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • Dział IV

  Analiza spółki :

  Struktura spółki

 • Zarząd Aneta Katarzyna Parafiniuk
 • Prokurenci Biruta Makowska
 • Rada Nadzorcza Cezary Andrzej Kubacki
 • Prokurenci Dagmara Agnieszka Wdowczyk
 • Beneficjenci rzeczywiściDariusz Stokowski
 • Rada Nadzorcza Grzegorz Esz
 • Rada Nadzorcza Grzegorz Maciej Grygiel
 • Rada Nadzorcza Rafał Dariusz Kunysz
 • Zarząd Tomasz Jacek Misiak
 • Rada Nadzorcza Wojciech Kliniewski
 • Rada Nadzorcza Wojciech Marek Bieńkowski
 • Powiązania

 • PREZES ZARZĄDU 6Wojciech Marek Bieńkowski
 • Członek organu nadzoru 5Grzegorz Maciej Grygiel
 • CZŁONEK ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak
 • Członek organu nadzoru 6Cezary Andrzej Kubacki
 • Powiązania level 2

 • "INVIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak 6,938.00
 • "ZDROWIE 2000" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Cezary Andrzej Kubacki
 • ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Krzysztof Kaczmarczyk
 • MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Grzegorz Maciej Grygiel
 • ARTERIA RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

  Likwidator 6Hubert Daniel Maciąg
 • KUPBEZPIECZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 6Cezary Andrzej Kubacki
 • SCREEN NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Tomasz Jacek Misiak
 • PD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Cezary Andrzej Kubacki
 • FUNDACJA "JEST JESZCZE NA CIEBIE CZAS" IM.ANDRZEJA SIEWIERSKIEGO

  WICEPREZES ZARZĄDU Grzegorz Maciej Grygiel
 • PLATINIUM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Cezary Andrzej Kubacki
 • SYNERGY HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Cezary Andrzej Kubacki
 • OEM SPÓŁKA AKCYJNA

  Prokurent 6Cezary Andrzej Kubacki
 • HOTLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Cezary Andrzej Kubacki
 • GUARDA KANCELARIA ODSZKODOWAWCZO-WINDYKACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Cezary Andrzej Kubacki
 • CONSULTOR SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 6Cezary Andrzej Kubacki
 • CUPSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak
 • MINDORI SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Cezary Andrzej Kubacki
 • DELTA KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

  Komisarz 6Łukasz Cieślak
 • TAVILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Cezary Andrzej Kubacki
 • MUSTACHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak
 • NORDIC PROJECT ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 6Cezary Andrzej Kubacki
 • SPÓŁDZIELCZE STOWARZYSZENIE BUDOWLANO-MIESZKANIOWE URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

  PREZES ZARZĄDU 5Grzegorz Maciej Grygiel
 • ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

  WICEPREZES ZARZĄDU 6Wojciech Marek Bieńkowski
 • NAIMPREZE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak
 • GRUPA GMG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Grzegorz Maciej Grygiel
 • ZYLION TEAM GRUPA GMG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 5Grzegorz Maciej Grygiel
 • SCREEN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 6Tomasz Jacek Misiak
 • EDOKTOR24 SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Mateusz Cezary Flis
 • 4FUN BEAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak
 • EDOKTOR24 INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Mateusz Cezary Flis
 • REDQUEENSOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 6Tomasz Jacek Misiak
 • Więcej

  Powiązania level 3

 • VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Przemysław Danowski
 • "PIASKARZ" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Paweł Michał Grabowski
 • ALTA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Marek Tadeusz Garliński
 • "CONFEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • "CONFEX ELECTRONICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • ADVISIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Mateusz Cezary Flis
 • ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 6Krzysztof Błasiak
 • ACTION SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Krzysztof Kaczmarczyk
 • TIM SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Krzysztof Wieczorkowski
 • G & O GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Jerzy Alfred Leszczyński
 • CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Hubert Daniel Maciąg
 • CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 3Zbigniew Wojciech Okoński
 • CREATIVE DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Piotr Waldemar Jurkiewicz 0.00
 • ARTUR STECHMILLER BADOG SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji Artur Stechmiller
 • SHOW ROOM MA BOHEME ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  Prokurent 7Antonina Anna Zarakowska
 • MABION SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 4Krzysztof Kaczmarczyk
 • RAVEN TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

  Komisarz 6Łukasz Cieślak
 • GLOBECOM SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Ernest Maria Kargol
 • MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Grzegorz Janas
 • PABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru AGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 153,945.00
 • EUVIC EFFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Maciej Teliszewski
 • "COMFORT FINANCE" A.KOTUŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

  Organizacja zależna 6Robert Stanisław Błaszczyk
 • SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Jerzy Alfred Leszczyński
 • QUELIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Artur Stechmiller
 • ASSG SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Marek Jacek Jadachowski 115,923.00
 • ZINEINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Mateusz Cezary Flis
 • POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Michał Wnorowski
 • INVESTCAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Sebastian Pielach
 • DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Katarzyna Ishikawa
 • CLICKAD SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Maciej Teliszewski
 • "CELON PHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Krzysztof Kaczmarczyk
 • ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Krzysztof Kaczmarczyk
 • ASX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Sebastian Pielach
 • PRO-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 6Łukasz Cieślak
 • EDUACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Jerzy Alfred Leszczyński
 • EDUACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna Jerzy Alfred Leszczyński
 • EUVIC MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Maciej Teliszewski
 • EMIR 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Jerzy Alfred Leszczyński
 • JB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Jerzy Alfred Leszczyński
 • NTK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 6Hubert Daniel Maciąg
 • CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 5Paweł Michał Grabowski
 • BLUEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • JBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Jerzy Alfred Leszczyński
 • JBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna Jerzy Alfred Leszczyński
 • EATERY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Anna Szałapska-Kowalik
 • GROWTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • KICKIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Anna Szałapska-Kowalik
 • OFFICEBOOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Anna Szałapska-Kowalik
 • DIABETIC EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Marcin Jerzy Tarasiuk
 • VENUS MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Andrzej Rafał Chromiec
 • DR FARM K. WENDA ZAKŁADY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

  Członek organu nadzoru Jerzy Alfred Leszczyński
 • INTELLIMOTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 6Jacek Błoński 0.00
 • SUSSMANPOL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

  PREZES ZARZĄDU 6Jarosław Adamkiewicz 0.00
 • "IVES-SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES ZARZĄDU 7Mateusz Cezary Flis
 • E-PORADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Anna Szałapska-Kowalik
 • TORECA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Maciej Teliszewski
 • PURE AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Jerzy Alfred Leszczyński
 • PURE AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna Jerzy Alfred Leszczyński
 • KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • POT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

  Komisarz 6Łukasz Cieślak
 • LAST MILE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Marek Krzysztof Różycki
 • ABC DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Robert Stanisław Błaszczyk
 • BENEFIT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Marcin Michał Biskup
 • MAZOWIECKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Paweł Michał Grabowski
 • KOSZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Piotr Waldemar Jurkiewicz
 • MULTICONVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z LIKWIDACJI

  Członek organu nadzoru 7Anna Mitros
 • SEMOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • KOBBE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Maciej Teliszewski
 • EUVIC 360E-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Maciej Teliszewski
 • LEXLINK24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Mateusz Cezary Flis
 • SEMOLINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Hubert Daniel Maciąg
 • WKB WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 3Agnieszka Małgorzata Wiercińska Krużewska
 • CZŁONEK ZARZĄDU 6Krzysztof Jacek Porębski
 • Członek organu reprezentacji 7Maciej Teliszewski
 • Więcej

  Powiązania level 4

 • PRACODAWCY MEDYCYNY PRYWATNEJ

  CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU 4Adam Stanisław Rozwadowski
 • "ELEKTRIM ONLINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ

  Prokurent 4Andrzej Henryk Sałasiński
 • "MIROSŁAW WRÓBEL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Wojciech Wróbel
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KRUSZYW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Michał Józef Koczy
 • "CGP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 4Wojciech Pietrowski
 • "POL T AND T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 5Marek Wiechno
 • DEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 5Marek Wiechno
 • PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Jarosław Stępniewski
 • "KEG SERWIS WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • ECOFAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Andrzej Karczykowski
 • DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Piotr Leszek Kaczmarek
 • "MIGDAL HADAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Mark Ian Mastall
 • PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Tadeusz Wesołowski
 • "CIDAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Mark Ian Mastall
 • "FEERUM" SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Szymon Adamczyk
 • "EUROPE CALLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Marek Jacek Jadachowski 37,776.00
 • "FRESH MOBILE CONCEPTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 6Jerzy Maciej Zygmunt
 • LITEHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Marek Gabryjelski
 • ALUMETAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 7Mariusz Wiatr
 • ARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Krzysztof Lipiec
 • ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Maciej Matusiak
 • INTERAKTYWNE PLATFORMY ZLECEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Janusz Marek Orzeł
 • BRABAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 7Krzysztof Lipiec
 • GOLDSTEIN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Krzysztof Lipiec
 • JENDA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • STOWARZYSZENIE "ZA LASEM"

  SKARBNIK 4Wojciech Pietrowski
 • LEWADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Marek Wiechno
 • T+S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Krzysztof Błasiak
 • TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Mirosław Jan Barszcz
 • R2IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 4Adam Stanisław Rozwadowski
 • ENEL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 4Adam Stanisław Rozwadowski
 • DIGITAL LIFESTYLE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Robert Jerzy Frączek
 • ELISABETTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  Likwidator 5Marek Wiechno
 • FUNDACJA "POLONIA INVICTA"

  WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI 6Aleksander Emil Kowzan
 • ABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 5Jacek Wiśniewski
 • ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Konrad Piotr Płochocki
 • PRO CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 4Adam Stanisław Rozwadowski
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

  Członek organu nadzoru 4Wojciech Pietrowski
 • THE FAMILY BUSINESS NETWORK POLAND

  CZŁONEK ZARZĄDU 4Adam Stanisław Rozwadowski
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM W LIKWIDACJI

  Członek organu nadzoru 4Andrzej Ryszard Stachnik
 • 3LP SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 5Maciej Roman Posadzy
 • URSYNÓW DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Mark Ian Mastall
 • AP 37 HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 5Piotr Jerzy Nadolski
 • AP 37 HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 5Piotr Jerzy Nadolski
 • APUS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Andrzej Karczykowski
 • U-CONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Szymon Adamczyk
 • UNITO APUS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji Andrzej Karczykowski
 • CVH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Andrzej Karczykowski
 • POS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 7Michał Janusz Szrajber
 • FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO "PRO BONO"

  Członek organu nadzoru 4Jarosław Jan Pinkas
 • CLINICAL BEST SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • ZIELONY LIŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  Likwidator 5Marek Wiechno
 • CYNAMONOWA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Mark Ian Mastall
 • PRO-MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Michał Józef Koczy
 • CLINICAL BEST SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 8Witold Ludomir Serdakowski
 • ROYAL YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • ROYAL YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 8Witold Ludomir Serdakowski
 • PGNIG SUPPLY & TRADING GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

  Reprezentant 5Marek Gabryjelski
 • NEWEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • NANOWO STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • PROJEKT WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • KLINIKA CANNABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 8Witold Ludomir Serdakowski
 • LABORATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • PGNIG SUPPLY&TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Marek Gabryjelski
 • Organizacja zależna 6Janusz Marek Orzeł
 • CZŁONEK ZARZĄDU 8Witold Ludomir Serdakowski
 • Więcej

  Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 9 AM - 5 PM
  • Wtorek 9 AM - 5 PM
  • Środa 9 AM - 5 PM
  • Czwartek 9 AM - 5 PM
  • Piątek 9 AM - 5 PM
  • Sobota 9 AM - 3 PM
  • Niedziela Closed

  Rezerwacja

  Liczba osób:

  Lokalizacji

  Lista kont :

  Lista kont na białej liście

 • 45114020620000586024001008
 • 40114020620000586024001001
 • Więcej
  

  Chat with Alisa Noory

  Online
  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

  Alica 25 may 2018 7.51 PM

  Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

  Zamknij

  Twój koszyk

  SUBTOTAL: $253.55