Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38
 Katalog firm ? weryfikacja białych płatników, CRM wierzytelności
Szukaj
Dodaj
Warość zabezpieczeń0.00

Analiza sprawozdań

Wartość refundacji NFZ: 0.00 pln

podatnik VAT czynny

Długi: 0

Zobacz notowania

7FIT SPÓŁKA AKCYJNA

Wrocław al. Armii Krajowej 8C
 • Telefon: 717591522
 • NIP: 8992722194
 • KRS: 0000395238
 • Kapitał założycielski 179,250.00 PLN
  /
  Volume

  Oferta

 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • Więcej
  Dział I
 • Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
 • nip8992722194
 • nazwa7FIT SPÓŁKA AKCYJNA
 • nazwaTRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
 • Czy prowadzi dzialalność z innymi podmiotami
 • Czy posiada status OPP
 • Umowa11.07.2011 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4827/2011
 • Umowa23.11.2011 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REP. A NR 8694/2011, ZMIENIONO § 5 UST. 1. 24.01.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 8/
 • UmowaPROTOKÓŁ Z DNIA 17 KWIETNIA 2013 R. REP. A NR 2537/2013 SPORZADZONY PRZED NOTARIUSZ ILONĄ ROCZNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW MIKOŁAJA 8 -11. ZMIENIONO: § 14 UT. 2 ORAZ § 15 UST. 1 S
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 08.07.2016 R., REP. A NR 5880/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ ILONĘ ROCZNIAK, NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KWIERZYŃSKIEJ 21 LOK. 16 ZMIENIONIO: § 1 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI § 1 UST. 2 STA
 • Umowa23.11.2011 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, REP. A NR 8694/2011, ZMIENIONO § 5 UST. 1. 24.01.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 8/
 • UmowaPROTOKÓŁ Z DNIA 17 KWIETNIA 2013 R. REP. A NR 2537/2013 SPORZADZONY PRZED NOTARIUSZ ILONĄ ROCZNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW MIKOŁAJA 8 -11. ZMIENIONO: § 14 UT. 2 ORAZ § 15 UST. 1 S
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 08.07.2016 R., REP. A NR 5880/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ ILONĘ ROCZNIAK, NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KWIERZYŃSKIEJ 21 LOK. 16 ZMIENIONIO: § 1 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI § 1 UST. 2 STA
 • ulicaARMII KRAJOWEJ
 • ulicaALEJA ARMII KRAJOWEJ
 • nrDomu8C
 • nrDomu8c
 • kodPocztowy50-541
 • kodPocztowy50-541
 • pocztaWROCŁAW
 • pocztaWROCŁAW
 • Dział II
 • nazwa organuZARZĄD
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZ
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZ
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
 • Dział III
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2014 DO 31.12.2014
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2015 DO 31.12.2015
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2013 DO 31.12.2013
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • Dział IV

  Analiza spółki :

  Struktura spółki

 • Rada Nadzorcza Andrzej Wasilewski
 • Zarząd Arkadiusz Marek Bała
 • Zarząd Dominik Charciarek
 • Rada Nadzorcza Karolina Nocuń
 • Rada Nadzorcza Marcin Drechna
 • Zarząd Michał Wasilewski
 • Rada Nadzorcza Remigiusz Pawlik
 • Rada Nadzorcza Teresa Frosztęga
 • Powiązania

 • Członek organu nadzoru Teresa Frosztęga
 • Powiązania level 2

 • CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE CHEMII, AGROCHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA AGROPHOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Katarzyna Chojnacka
 • Więcej

  Powiązania level 3

 • UNINOVA.CENTRUM WDROŻEŃ I KOMERCJALIZACJI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Bartłomiej Sebastian Wojdyło
 • C6 KKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Zygmunt Kowalski
 • ENERGIA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Piotr Adam Trypens
 • OAK LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Katarzyna Chojnacka
 • CHEM4AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZNOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 5Katarzyna Chojnacka
 • WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

  PREZES 4Wojciech Józef Witkiewicz
 • Więcej

  Powiązania level 4

 • FUNDACJA POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY

  Członek organu nadzoru 4Wojciech Józef Witkiewicz
 • WROCŁAWSKA MIĘDZYUCZELNIANA FUNDACJA "PRO HOMINE" NA RZECZ EMERYTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  PREZES ZARZĄDU FUNDACJI, CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI 5Jerzy Zdanowski
 • "FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA - WSPIERANIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, NAUKI I DYDAKTYKI W LECZNICTWIE PAŃSTWOWYM I PRYWATNYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ"

  Członek organu nadzoru 5Jan Franciszek Miodek
 • POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

  CZŁONEK ZARZĄDU 5Marek Zawadzki
 • FUNDACJA "POMOST"

  Członek organu nadzoru 4Wojciech Józef Witkiewicz
 • I.D. MARKETING SPÓŁKA AKCYJNA

  Kurator 6Martyna Banajska
 • AGRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Mateusz Roman Gramza
 • GRAMZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Mateusz Roman Gramza
 • "LIPID SYSTEMS" LANGNER, PRZYBYŁO SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 5Marek Langner
 • POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGII ROBOTOWEJ

  Członek komitetu założycielskiego 4Wojciech Józef Witkiewicz
 • FUNDACJA "PRZYLĄDEK NADZIEI"

  Członek organu nadzoru 5Jan Franciszek Miodek
 • TECHNOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 6Joanna Ostrzewska
 • "SOCIETAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 7Marek Piotr Woron
 • LIPID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Magdalena Przybyło
 • NOVEL - ID BOROWIK, PRZYBYŁO, SPÓŁKA JAWNA

  Organizacja zależna 5Magdalena Przybyło
 • NOVEL-ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 5Magdalena Przybyło
 • "PROFESOR ADAM DZIKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Adam Janusz Dziki
 • FUNDACJA "HOMO SACER"

  Członek organu nadzoru 4Wojciech Józef Witkiewicz
 • HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Mariusz Korczyński
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŁACU WROCŁAW PAWŁOWICE

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Marek Piotr Woron
 • STOWARZYSZENIE WROVASC

  PRZEWODNICZĄCY 4Wojciech Józef Witkiewicz
 • LIPOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 5Marek Langner
 • PHARMBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 5Marek Langner
 • DOLNOŚLĄSKI INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH

  Członek organu nadzoru Mateusz Roman Gramza
 • NARODOWY KOMITET SENIORA

  Członek organu nadzoru 3Michał Aleksander Kleiber
 • DUKEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Piotr Adam Trypens
 • NANOSCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Helena Teterycz
 • NANOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Helena Teterycz
 • FUNDACJA POBLIŻA

  Członek organu nadzoru 5Jan Franciszek Miodek
 • POLSKIE TOWARZYSTWO METABOLOMICZNE

  CZŁONEK ZARZĄDU Piotr Młynarz
 • ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUSINESS CENTRE CLUB

  PREZES 6Marek Zbigniew Goliszewski
 • NEKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Piotr Adam Trypens
 • STOWARZYSZENIE POLSKI WODÓR

  CZŁONEK ZARZĄDU 5Robert Mikulski
 • REAL SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Tomasz Roleder
 • NARODOWE CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 4Alfred Antoni Owoc
 • FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

  Członek organu nadzoru 5Jan Franciszek Miodek
 • MGR60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Mateusz Roman Gramza
 • SOCIETAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Marek Piotr Woron
 • MEDGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Tomasz Roleder
 • Więcej

  Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 9 AM - 5 PM
  • Wtorek 9 AM - 5 PM
  • Środa 9 AM - 5 PM
  • Czwartek 9 AM - 5 PM
  • Piątek 9 AM - 5 PM
  • Sobota 9 AM - 3 PM
  • Niedziela Closed

  Rezerwacja

  Liczba osób:

  Lokalizacji

  Lista kont :

  Lista kont na białej liście

 • 13109023980000000130526234
 • 18249000050000452098903805
 • 26109023980000000130526194
 • 27160014621883295920000003
 • 54160014621883295920000002
 • 71109023980000000117326982
 • 71109023980000000130526160
 • 81160014621883295920000001
 • Więcej
  

  Chat with Alisa Noory

  Online
  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

  Alica 25 may 2018 7.51 PM

  Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

  Zamknij

  Twój koszyk

  SUBTOTAL: $253.55