Warning: Undefined array key 1 in /index.php on line 38
 Katalog firm ? weryfikacja białych płatników, CRM wierzytelności
Szukaj
Dodaj
Warość zabezpieczeń0.00

Analiza sprawozdań

Wartość refundacji NFZ: 0.00 pln

podatnik VAT czynny

Długi: 0

Zobacz notowania

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

Wołomin ul. Kobyłkowska
 • NIP: 5242687753
 • KRS: 0000699821
 • Kapitał założycielski 22,339,556.40 PLN
  Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
  • Wyświetleń - 156
  • Rezerwacji - 24
  /
  Volume

  Oferta

 • 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • Więcej
  Dział I
 • Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
 • nip5242687753
 • nazwa4MASS SPÓŁKA AKCYJNA
 • Czy prowadzi dzialalność z innymi podmiotami
 • Czy posiada status OPP
 • Umowa20.01.2020 R., REP. A NR 354/2020, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 R., REPERTORIUM A NR 8654/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ EWELINĄ STYGAR-JAROSIŃSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10 ZMIANA § 8 UST.
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 4363/2019 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM KOŁPA, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO: §8 UST. 1 STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNI
 • Umowa14.02.2018 R., REP. A NR 2149/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, USUNIĘTO: § 29 UST. 3, § 37, 12.04.2018 R., REP. A NR 5089/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAW
 • Umowa23.02.2022 R., REP. A NR 1177/2022, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ NR 5 LOK. 10, ZMIENIONO: § 20 UST. 2, 4 DODANO: § 20 UST. 2A-2D, 7, 8.
 • Umowa08.12.2021 R., REP. A NR 8666/2021, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §3, §16, §20 UST. 1, §25 UST. 5, §32 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI
 • Umowa29.07.2021 R., REP. A NR 5571/2021, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 9 STATUTU SPÓŁKI.
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 R., REPERTORIUM A NR 8654/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ EWELINĄ STYGAR-JAROSIŃSKĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10 ZMIANA § 8 UST.
 • Umowa08.12.2020 R., REP. A NR 8654/2020, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE UST. 2 W § 32 STATUTU SPÓŁKI
 • Umowa11 SIERPNIA 2017 ROKU, NOTARIUSZ MARIUSZ SOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6937/2017
 • Umowa26 LISTOPADA 2019R., REP. A NR 8035/2019, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
 • Umowa02.10.2019 R., REP. A NR 6793/2019, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
 • Umowa27.06.2019 R., REP. A NR 10641/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6 UST. 1 STATUTU, § 16 STATUTU, DODANO: § 8 A STATUTU, PKT 4 W § 19 STATUTU
 • UmowaAKT NOTARIALNY Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 4363/2019 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM KOŁPA, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIENIONO: §8 UST. 1 STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNI
 • Umowa28 MARCA 2019 R., REP. A NR 4363/2019, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLENIE §32 UST.2 ORAZ §32 UST.3 STATUTU
 • Umowa27.09.2018 R., REP. A NR 9173/2018, NOT. MARIUSZ SOCZYŃSKI, KN W WARSZAWIE, ZM. §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
 • Umowa14.02.2018 R., REP. A NR 2149/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 9 UST. 1, USUNIĘTO: § 29 UST. 3, § 37, 12.04.2018 R., REP. A NR 5089/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAW
 • Umowa30.11.2017 R., REP. A NR 19750/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ KOŁPA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 1
 • ulicaUL. FRANCISZKA KLIMCZAKA
 • ulicaUL. ZYGMUNTA VOGLA
 • ulicaUL. KOBYŁKOWSKA
 • nrDomu5
 • nrDomu2A
 • nrDomu2
 • kodPocztowy02-797
 • kodPocztowy02-963
 • kodPocztowy05-200
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWARSZAWA
 • pocztaWOŁOMIN
 • Dział II
 • nazwa organuZARZĄD
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z
 • sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z
 • sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
 • Dział III
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalnościOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2017 DO 31.12.2017
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2018 DO 31.12.2018
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2019 DO 31.12.2019
 • sprawozdanie finansoweOD 01.01.2020 DO 31.12.2020
 • Dział IV

  Analiza spółki :

  Struktura spółki

 • Rada Nadzorcza Agnieszka Nowicka
 • Zarząd Bolesław Zygmunt Porolniczak
 • Rada Nadzorcza Jacek Reich
 • Rada Nadzorcza Janusz Lutek
 • Zarząd Joanna Beata Kasperska
 • Rada Nadzorcza Kamil Bogdan Wawruch
 • Rada Nadzorcza Maciej Marek Kasperski
 • Rada Nadzorcza Przemysław Kowalewski
 • Zarząd Sławomir Lutek
 • Powiązania

 • Członek organu nadzoru 6Kamil Bogdan Wawruch
 • CZŁONEK ZARZĄDU 6Bolesław Zygmunt Porolniczak
 • Członek organu nadzoru Przemysław Kowalewski
 • Powiązania level 2

 • EXPORT-IMPORT "ELBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Kamil Bogdan Wawruch
 • POR-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 5Zygmunt Józef Porolniczak
 • TOTMES FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 6Andrzej Mirosław Woźniakowski
 • TOTMES RENAISSANCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

  Likwidator 6Andrzej Mirosław Woźniakowski
 • FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 6Kamil Bogdan Wawruch
 • ARTS ALLIANCE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Michał Łukasz Imiołek
 • IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Piotr Bolmiński
 • NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Przemysław Kowalewski
 • PROTOWEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  Członek organu nadzoru Lucyna Ewelina Warda
 • VOICEFINDER SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 9Michał Jan Szewczyk
 • SHOPSCANNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  Członek organu nadzoru 6Adam Marcin Osiński
 • ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Kamil Bogdan Wawruch
 • ROOM MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Przemysław Kowalewski
 • NANOSTAL-PROCESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Przemysław Kowalewski
 • WAWRUCH KWASEK I PARTNERZY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA

  Członek organu reprezentacji 6Kamil Bogdan Wawruch
 • TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 6Bolesław Zygmunt Porolniczak
 • GLOBAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Kamil Bogdan Wawruch
 • PACTUM SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 6Kamil Bogdan Wawruch
 • KANCELARIA ADWOKACKA KRAMER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 7Magdalena Kramer
 • KWLAW RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent Przemysław Kowalewski
 • PF CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

  Organizacja zależna 6Bolesław Zygmunt Porolniczak
 • BRIDGE SOLUTIONS HUB SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Bolesław Zygmunt Porolniczak
 • COSMEX SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Kamil Bogdan Wawruch
 • FUNDACJA ARMA LEGIS

  Członek organu nadzoru 6Kamil Bogdan Wawruch
 • Więcej

  Powiązania level 3

 • "FORUM RACHUNKOWOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU Piotr Bolmiński
 • ATEH - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Zygmunt Józef Porolniczak
 • "KSI.PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Jacek Mirecki
 • PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Magda Narczewska
 • "FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA" W RESTRUKTURYZACJI

  Członek organu nadzoru 7Marian Noga
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KORYTNICKIEJ

  WICEPREZES ZARZĄDU 7Mirosław Zygmunt Roguski
 • PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Marcin Ostaszewski
 • FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KONARSKIEGO

  WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI 7Mirosław Zygmunt Roguski
 • CONS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Przemysław Piotr Lubieniecki
 • NETRIX IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Radosław Krzywicki
 • RUNICOM SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Dariusz Romuald Graff
 • FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Dariusz Romuald Graff 229,028.00
 • TECHNOLOGY SPACE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Karol Stanisław Jackowski
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH "REGIONY"

  Członek komitetu założycielskiego Józef Sztorc
 • MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Michał Jan Szewczyk
 • SUNDRAGON SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Łukasz Karpiński
 • OZE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Łukasz Karpiński
 • SOLAR INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Łukasz Karpiński
 • SIRIUS PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA AKCYJNA

  Prokurent 7Joanna Małgorzata Zielińska
 • VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Jakub Bartłomiej Pieczykolan
 • MM-INVESTMENTS & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Michał Łukasz Imiołek
 • MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Andrzej Zając
 • TG KONTENERY SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Mirosław Zygmunt Roguski
 • INTUITIA SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Dariusz Romuald Graff
 • PCH SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Dariusz Romuald Graff
 • PF CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Przemysław Piotr Lubieniecki
 • EQUITIER SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Dariusz Romuald Graff
 • XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Rafał Dariusz Roszkowski
 • PCH CORPORATE FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Wiesława Janina Chmielewska
 • PUBLIC SHELL ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Adam Marcin Osiński
 • CLEAR FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Jacek Mirecki
 • VIRTUAL POWER PLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 5Adam Dariusz Maciejewski
 • R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Jacek Mirecki
 • PLATFORMA X-ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Radosław Krzywicki
 • DEPOSITEC VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent Jacek Mirecki
 • ADVISEON CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Piotr Marek Chmielewski
 • EXPERTIAN CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Wiesława Janina Chmielewska
 • MIDVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Andrzej Zając
 • WARSZAWSKI KLUB WIELKOPOLAN "EKA"

  PREZES 5Zygmunt Józef Porolniczak
 • BOOKRE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Tomasz Franciszek Mazur
 • BLOOMGA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 9Michał Jan Szewczyk 0.00
 • INTUITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Wiesława Janina Chmielewska
 • FUTURIS MONEY SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Dariusz Romuald Graff
 • MY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Łukasz Karpiński
 • ASTORIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Łukasz Karpiński
 • ROBUS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 9Michał Jan Szewczyk
 • QUBICGAMES SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Andrzej Przewoźnik
 • SICCUM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Radosław Krzywicki
 • "AQT WATER" SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Marcin Ostaszewski
 • WAWER DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 7Łukasz Karpiński
 • GENERALNY WYKONAWCA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Mirosław Zygmunt Roguski
 • ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Łukasz Karpiński
 • PCH CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Wiesława Janina Chmielewska
 • FUTURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Wiesława Janina Chmielewska
 • RUNICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Wiesława Janina Chmielewska
 • KANCELARIA RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Magdalena Agnieszka Mikulewicz
 • SMART-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Jacek Mirecki
 • TURTLE TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 6Adam Marcin Osiński
 • ARTS ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Andrzej Zając
 • MOVIE GAMES MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru Wojciech Iwaniuk
 • SOFTES SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Mirosław Zygmunt Roguski
 • MRDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 9Michał Jan Szewczyk
 • LIFESTYLE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

  Prokurent 7Michał Paszko
 • OPFINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Łukasz Karpiński
 • OGARNIAM NAUKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Przemysław Piotr Lubieniecki
 • KOOL2PLAY SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Grzegorz Piekart
 • BOOKLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna Piotr Bolmiński
 • MIKULEWICZ OSTASZEWSKI KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

  Członek organu reprezentacji Sebastian Wojciech Mikulewicz
 • JMO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Sebastian Wojciech Mikulewicz
 • P11A MRDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 9Michał Jan Szewczyk
 • K15 MRDV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 9Michał Jan Szewczyk
 • FUNDACJA WALKI Z WYKLUCZENIEM FINANSOWYM I POMOCY DŁUŻNIKOM OD NOWA

  Członek organu nadzoru 6Mateusz Andrzej Wcześniak
 • WOODLAND GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Magdalena Kramer
 • MIKULEWICZ OSTASZEWSKI RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Sebastian Wojciech Mikulewicz
 • INTERAKTYWNY OŚRODEK SZKOLENIA OPERATORÓW KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Jacek Mirecki
 • TT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 7Przemysław Piotr Lubieniecki
 • VR-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU 7Piotr Niedzielski
 • MO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Marcin Ostaszewski
 • INCREASE2.CO SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 8Aleksander Szalecki
 • JPL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 7Łukasz Karpiński
 • FLIGHT CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Sebastian Wojciech Mikulewicz
 • ZIELONA ENERGIA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Łukasz Karpiński
 • NA SZLAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU Jacek Mirecki
 • APL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Przemysław Piotr Lubieniecki
 • Więcej

  Powiązania level 4

 • UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 7Włodzimierz Retelski
 • TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO TAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Józef Sztorc
 • FUNDACJA PATRIA

  Członek organu nadzoru 4Jerzy Tadeusz Bartnik
 • DIGISERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 5Zbigniew Klonowski
 • FUNDACJA PRZYJACIÓŁ PLANETARIUM I MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  Członek organu nadzoru 5Zbigniew Klonowski
 • FUNDACJA NA RZECZ SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWE W TARNOWIE

  Członek organu nadzoru 6Józef Sztorc
 • PEOPLE PRODUCTION L. PLEŚNIAR, S. POPIEL, P. CHMIELEWSKI SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 7Piotr Marek Chmielewski
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTU I REKREACJI

  PREZES ZARZĄDU 4Marcin Herra
 • CARE CENTER SARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES 7Włodzimierz Retelski
 • MULTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 9Piotr Krzysztof Brewczyński 0.00
 • COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Piotr Krzysztof Brewczyński
 • KOBIETA I NATURA

  Członek organu nadzoru 7Marek Szmigiel
 • CHEFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 5Zbigniew Klonowski
 • NO GRAVITY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Bartosz Jan Kubacki
 • MPM-PHARMA MATYASZCZYK SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 9Monika Magdalena Malicka Matyaszczyk
 • TOTMES TMT SPÓŁKA AKCYJNA

  WICEPREZES ZARZĄDU 6Andrzej Mirosław Woźniakowski
 • TRIAS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Zygmunt Grajkowski
 • AREA PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Dariusz Romuald Graff
 • STOWARZYSZENIE OBRONA LUDZI PRACY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LIKWIDACJI

  PREZES ZARZĄDU 6Bolesław Borys Borysiuk
 • RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA

  ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 3Maciej Stańczuk
 • GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "POLTINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

  PREZES ZARZĄDU 7Stanisław Mirosław Augustyn
 • COMANCHE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Przemysław Aleksander Schmidt
 • FUNDACJA - POLSKI PORTAL EDUKACYJNY INTERKL@SA

  Członek organu nadzoru 3Andrzej Jacek Blikle
 • PURE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 7Włodzimierz Retelski
 • PCH CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

  PREZES ZARZĄDU 7Dariusz Romuald Graff 179,114.00
 • VES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Zbigniew Klonowski
 • "ELEKTROTECHNIKA TAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna 6Józef Sztorc
 • HH4Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Piotr Krzysztof Brewczyński
 • NOBLE BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Piotr Krzysztof Brewczyński
 • PCH FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 7Piotr Marek Chmielewski
 • PCH VENTURE 1 SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 6Andrzej Mirosław Woźniakowski
 • PCH FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna 7Piotr Marek Chmielewski
 • CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Jarosław Mariusz Dubiński
 • FUNDACJA ALTERNATYWNEJ EDUKACJI "ALE"

  Członek organu nadzoru Aleksander Wit Sierżęga
 • GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Leszek Czarnecki
 • TRIAS AVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Zbigniew Klonowski
 • MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SPOŁECZNA "MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA KOZACTWA" AKADEMIA KOZACTWA RZECZPOSPOLITEJ POSLKIEJ

  PREZYDENT AKADEMII 6Józef Sztorc
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW EGIPTU "HERHOR"

  Członek komitetu założycielskiego 5Paweł Turno
 • DACHYRUSTYKALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Piotr Krzysztof Brewczyński
 • CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Kamil Krzysztof Szymański
 • NEVIUS SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Piotr Marek Chmielewski
 • ATTENTIA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Piotr Marek Chmielewski 95,193.00
 • ARENA WYDARZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Prokurent 5Zbigniew Klonowski
 • 60MLN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Kamil Krzysztof Szymański
 • ZWIĄZEK POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

  CZŁONEK ZARZĄDU 6Ewa Kralkowska
 • TRESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 6Anna Maria Klonowska
 • FUNDACJA ABC ROZWOJU

  Członek organu nadzoru 5Adam Dariusz Maciejewski
 • ASSETA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Jarosław Mariusz Dubiński
 • JUST GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 5Adam Dariusz Maciejewski
 • SIGMA RED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Organizacja zależna Aleksander Wit Sierżęga
 • GO-PHARMA MATYASZCZYK SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 9Monika Magdalena Malicka Matyaszczyk
 • BESTLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Piotr Krzysztof Brewczyński
 • THUMOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Przemysław Aleksander Schmidt
 • FUNDACJA MONIKI PYREK

  Członek organu nadzoru 5Zbigniew Klonowski
 • PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 8Paweł Matyaszczyk 454,793.00
 • POLSKA FUNDACJA ROZWOJU OŚWIATY

  CZŁONEK ZARZĄDU 4Agnieszka Hein
 • TRIAS AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 5Zbigniew Klonowski
 • MERIT BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Piotr Krzysztof Brewczyński
 • INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Przemysław Aleksander Schmidt
 • FUNDACJA "DOM OPIEKUŃCZY"

  PREZES ZARZĄDU 6Józef Sztorc
 • SCHMIDT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Członek organu reprezentacji Przemysław Aleksander Schmidt
 • RED DEV STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Łukasz Bajno
 • VENTA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Włodzimierz Retelski
 • IMP & C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Przemysław Aleksander Schmidt
 • PIĄTKOWSKA103 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Organizacja zależna Marek Smogór
 • UP TO YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  WICEPREZES ZARZĄDU 7Włodzimierz Retelski
 • PAGED MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru Przemysław Aleksander Schmidt
 • ATERIMA SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Adam Dariusz Maciejewski
 • NO GRAVITY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 7Jarosław Grzechulski
 • FORESTLIGHT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

  Członek organu nadzoru 5Robert Mikulski
 • "WSPÓLNA INICJATYWA GOSPODARCZA POLRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 6Bolesław Borys Borysiuk
 • NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "KADRA" ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA OWOCOWO WARZYWNEGO HORTINO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Członek organu nadzoru 7Piotr Chmiel
 • FINTECH HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 7Włodzimierz Retelski
 • SQUIBLY INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  CZŁONEK ZARZĄDU Aleksander Wit Sierżęga
 • HEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  PREZES ZARZĄDU 9Monika Magdalena Malicka Matyaszczyk
 • MASTER-PHARM MATYASZCZYK SPÓŁKA JAWNA

  Członek organu reprezentacji 9Monika Magdalena Malicka Matyaszczyk
 • Więcej

  Godziny otwarcia

  • Poniedziałek 9 AM - 5 PM
  • Wtorek 9 AM - 5 PM
  • Środa 9 AM - 5 PM
  • Czwartek 9 AM - 5 PM
  • Piątek 9 AM - 5 PM
  • Sobota 9 AM - 3 PM
  • Niedziela Closed

  Rezerwacja

  Liczba osób:

  Lokalizacji

  Lista kont :

  Lista kont na białej liście

 • 10114019770000367098001007
 • 20114019770000367098001021
 • 26114019770000367098001010
 • 34105010121000009031477350
 • 36114019770000367098001024
 • 37114019770000367098001006
 • 42114019770000367098001013
 • 48114019770000367098001002
 • 52114019770000367098001027
 • 53114019770000367098001009
 • 63114019770000367098001023
 • 69114019770000367098001012
 • 75114019770000367098001001
 • 80114019770000367098001008
 • 86175000120000000026820219
 • 92175000120000000026820208
 • 94105010121000009080349138
 • 95105010121000009080349120
 • 96114019770000367098001011
 • Więcej
  

  Chat with Alisa Noory

  Online
  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Vivamus lobortis vel nibh nec maximus. Donec dolor erat, rutrum ut feugiat sed, ornare vitae nunc.

  Alica 25 may 2018 7.51 PM

  Nulla eget erat consequat quam feugiat dapibus eget sed mauris.

  Jessie 25 may 2018 7.51 PM

  Sed non neque faucibus, condimentum lectus at, accumsan enim. Fusce pretium egestas cursus..

  Zamknij

  Twój koszyk

  SUBTOTAL: $253.55