2021-07-28

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata w wysokości blisko 2,3 mld zł. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Realizowane w jego ramach przedsięwzięcia będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi woj. lubelskiego, a co za tym idzie systematycznej poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zdaniem ministra aktywów państwowych województwo lubelskie to region, który potrzebuje szczególnego wsparcia i zainteresowania.

- Nie możemy się godzić, aby Lubelszczyzna była najsłabiej rozwiniętym regionem naszego kraju. Pieniądze ze środków europejskich i rządowych muszą zostać dobrze wykorzystane. Mieszkańcy długo czekali na swoją szansę – mówi wicepremier Jacek Sasin.

Według wicepremiera Jacka Sasina środki z Programu pozwolą na dokończenie wielkich projektów infrastrukturalnych, które umożliwią skok cywilizacyjny całego regionu.

– Drogi S12, S17, Via Carpatia to niezbędne inwestycje dla mieszkańców Lubelszczyzny. Chcemy, aby sieć dróg w tym regionie nie była gorsza niż w innych częściach Polski – podsumowuje szef MAP.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będzie uzupełnieniem rządowych środków rozwojowych, które zostały przeznaczone na wsparcie regionu. Do tej pory województwo lubelskie otrzymało już ponad 900 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.