Średnia kara 18 tys. za brak weryfikacji kontrahenta

Unikaj zarzutów PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY (ART. 299)

Ochroń firmę przed karami i zarzutami

Roczny pakiet podstawowy

149
Wybierz bezpieczeństwo

Jak działa automatyczna weryfikacja?

Jak działa automatyczna weryfikacja?
1

Rejestracja w PWGE

Koszt roczny to jedyne
149zł!

2

Importujesz listę osób lub firm, którą chcesz zweryfikować

System automatycznie powiadamia klienta, czy istnieje ryzyko nałożenia kary przez Głównego Inspektora Informacji Finansowej w związku ze współpracą z weryfikowanym podmiotem.

3

Możliwość integracji z programami księgowymi

Trwają prace nad integracją z systemami księgowymi

Kara za brak weryfikacji

Kara za brak weryfikacji

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Nie zrealizowano obowiązku oceny analizy ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;

Nie stosowano środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 34 ust. 1 pkt 1, 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy:

  • wobec wybranej do kontroli próby badania klientów nie dokonano identyfikacji oraz weryfikacji ich tożsamości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy,
  • wobec wybranej do kontroli próby badania klientów nie ustalano danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wprowadzono wewnętrzną procedurę instytucji obowiązanej dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 50 ustawy – procedura nie była dostosowana do przepisów ustawy.

Powyższe zaniechania wyczerpują znamiona czynów określonych w art. 147 pkt 2, 4a, 5 i 7 ustawy. Zgodnie z treścią art. 147 ustawy, instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązków wyszczególnionych w tym przepisie podlega karze administracyjnej.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

18.500,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Sankcje obejmują

Sankcje obejmują
11754
Address
3
Samoloty
2168
Firmy
1
Portfele krypt.
1287
Podmioty
1449
Organizacje
8421
Osoby
226
Samochody

TOP Kraje objęte sankcjami

TOP Kraje objęte sankcjami
6774
1386
1187
1172
1019
767

TOP Beneficjenci Brudnych Pieniędzy

TOP Beneficjenci Brudnych Pieniędzy
497
480
444
267
264
235

TOP Banki Brudnych Pieniędzy

TOP Banki Brudnych Pieniędzy
809
674
252
242
218
218

Najwięcej przepranych środków

Najwięcej przepranych środków
25,720,054,396.00
17,578,744,568.00
16,705,666,984.00
14,442,511,300.00
14,008,202,180.00
5,884,959,132.00

Polska przeprała

Polska przeprała
1,544,368,168.00

Swiat przeprał

Swiat przeprał
164,704,354,244.00

Poszukiwani

Poszukiwani

ESSABAR ZAKARIYA

1977/04/03

FARAH MELIAD

1980/11/05

GUCHAEV ZAURBEK

1975/09/04

Roczny pakiet podstawowy

149
Wybierz bezpieczeństwo